Staff by Job


Action Instructor
(アクション指導)
Mochizuki Yuuta
Nishimoto Ryoujirou
Sakota Satoshi
Shibahara Kousuke
Yamada Kazuyoshi
Yukimura Yoshiya

Advertising Design
(宣伝・デザイン)
Kawamura Seiyuu

Assistant Dance Instructor
(振付助手)
Endou Ado

Assistant Director (演出助手)
Fukada Keiko
Honmiya Taka
Hori Kumiko
Iseki Keiko
Itou Arimi
Komatsu Miyuki
Miyamoto Yayoi
Miyasaki Hitomi
Yasuda Mari

Associate Producer
(アシスタントプ)
Genmyou Kuniko
Iino Chieko
Kitasawa Motoki
Kuwakubo Kako
Takahashi Mika
Tasawa Akiko

Chief Producer
(チーフプロデューサー)
Ino Kouji
Takezawa Toshiyuki

Choreographer (振付)
Endou Ado
Yanagi Akiko

Coordination Director
(総合演出)
Saiki Junya

Costume Designer (衣装)
Kishiku Miyako

Director / Dramatization
(演出・脚色)
Hiramitsu Takuya
Nobushi Jou

Director / Script Writer
(演出・脚本)
Hiramitsu Takuya
Okamura Tatsuo

Director (演出)
Iseki Keiko

Executive Producer
(エグゼクティブプロデューサー)
Azuma Akira
Ino Shuuhei
Katou Atsushi
Kobayashi Kazuki
Murakami Katsushi
Ooyama Hidenori
Saitou Ryuutarou
Someya Mikito
Tanaka Ichigyou
Ueno Kazunori

General Producer
(ゼネラルプロデューサー)
Yamashina Makoto

Hair and Make-Up Artist
(ヘアメイク)
Hayashi Miyuki
Yamada Misao

Lighting (照明)
Kashikura Junichi
Katsushiba Jirou

Literature Collaborator
(文芸協力)
Satou Bari

Lyricist (作曲)
Fuyumori Kayoko
MOON
Saiki Junya

Music Coordinator
(音楽コーディネーター)
Araki Kouzou

Chiba Kenji

Musical Arranger (編曲)
Hayashi Yuuzou
Matsunaga Kazuhiko
Matsutake Hideki
Sakamoto Masayuki
Takagi Shigeharu
Takahashi Masato
Watanabe Cheru
Yamamoto Kenji

Musical Composer / Arranger
(作曲・編曲)
Kosaka Akiko

Musical Director/Composer/ Arranger (音楽監督・作曲・編曲)
Kosaka Akiko
Tsuno Gouji

Musical Show Dance Instructor
(ミュージカルショー振付)
Endou Ado

Original Work Creator (原作)
Takeuchi Naoko

Producer
(プロデューサー)
Inouse Koushi
Kawashima Seijirou
Maeda Kazuo
Saiki Masaharu
Sakazume Akira
Takezawa Toshiyuki
Yokoyama Yoshiki

Production Advance
(製作進行)
Genmyou Kuniko
Sugiuchi Eimi
Sugiue Kiko

Production Manager
(プロダクションマネージャー)
Kobayashi Kiyotaka
Nakayama Noriyoshi

Production Supervisor
(プロダクションスーパーバイザー)
Abe Yasushi

Script Writer / Coordination Director (脚本・総合演出)
Saiki Junya

Script Writer / Director
(脚本・演出)
Saiki Junya

Script Writer (脚本)
Okamura Tatsuo
Tomita Sukehiro

Set Designer (舞台美術)
Kawamoto Kiyoko
Matsui Rumi
Nakamura Kazuko
Oosawa Sachiko
Suzuki Kaori
Yana Jinei

Sound (音響)
Kogawa Satoshi
Mizuki Kunito
Ootsuba Masahito

Special Effects (特殊効果)
Saigawa Hiromi

Stage Director (舞台監督)
Kobayashi Kiyotaka
Nakayama Noriyoshi
Saiki Junya
Satou Hiroshi

Stage Manager
(ステージマネージャー)
Nakayama Noriyoshi

Supervisor
(スーパーバイザー)
Maeda Kazuo
Saitou Ryuutarou

Video Processor (映像処理)
Saiga Haruya

Vocal Instructor (歌唱指導)
Iida Midoriko
Sugai Hidenori
Yabe Reiji

Work Collaborator (制作進行)
Saiki Masaharu
Tasawa Akiko

Work (制作)
Tasawa Akiko