Staff by Name

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


All profile information is taken from official musical pamphlets and official websites and is translated by sera-myu.com.

Abe Yasushi
Araki Kouzou
Azuma Akira

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Chiba Kenji

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Endou Ado

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Fukada Keiko
Fuyumori Kayoko

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Genmyou Kuniko

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Hayashi Miyuki
Hayashi Yuuzou
Hiramitsu Takuya
Honmiya Taka
Hori Kumiko

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Iida Midoriko
Iino Chieko
Ino Kouji
Ino Shuuhei
Inouse Koushi
Iseki Keiko
Itou Arimi

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Kashikura Junichi
Katou Atsushi
Katsushiba Jirou
Kawamoto Kiyoko
Kawamura Seiyuu
Kawashima Seijirou
Kishiku Miyako
Kitasawa Motoki
Kobayashi Kazuki
Kobayashi Kiyotaka
Kogawa Satoshi
Komatsu Miyuki
Kosaka Akiko
Kuwakubo Kako

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Maeda Kazuo
Matsui Rumi
Matsunaga Kazuhiko
Matsutake Hideki
Miyamoto Yayoi
Miyasaki Hitomi
Mizuki Kunito
Mochizuki Yuuta
MOON
Murakami Katsushi

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Nakamura Kazuko
Nakayama Noriyoshi
Nishimoto Ryoujirou
Nobushi Jou

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Okamura Tatsuo
Oosawa Sachiko
Ootsuba Masahito
Ooyama Hidenori

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Saiga Haruya
Saigawa Hiromi
Saiki Junya (1)
Saiki Junya (2)
Saiki Masaharu
Saitou Ryuutarou
Sakamoto Masayuki
Sakazume Akira
Sakota Satoshi
Satou Bari
Satou Hiroshi
Shibahara Kousuke
Someya Mikito
Sugai Hidenori
Sugiuchi Eimi
Sugiue Kiko
Suzuki Kaori

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Takagi Shigeharu
Takahashi Masato
Takahashi Mika
Takeuchi Naoko
Takezawa Toshiyuki
Tanaka Ichigyou
Tasawa Akiko
Tomita Sukehiro
Tsuno Gouji

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Ueno Kazunori

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Watanabe Cheru

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y


Yabe Reiji
Yamada Kazuyoshi
Yamada Misao
Yamamoto Kenji
Yamashina Makoto
Yana Jinei
Yanagi Akiko
Yasuda Mari
Yokoyama Yoshiki
Yukimura Yoshiya

a | c | e | f | g | h | i | k | m
n | o | s | t | u | w | y