Sano Mizuki


Date of Birth: 1973.09.26
Blood Type: ShizuokaTuxedo Kamen / Chiba Mamoru